Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | incasso@wolleswinkel.nl

12 juni 2019

Vanaf welk moment zijn de BGK verschuldigd (consument)?

Vanaf welk moment zijn de BGK verschuldigd (consument)?

In mijn eerdere blog Buitengerechtelijke incassokosten bij een consument informeerde ik u reeds over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. Met deze blog ga ik in op het moment waarop de schuldenaar die consument is deze kosten verschuldigd wordt. 

Het enkele verstrijken van een betalingstermijn van een factuur betekent nog niet dat de consument buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. Het verzenden van één of meerdere aanmaningen is hiervoor eveneens onvoldoende als deze niet de juiste inhoud heeft. Volgens de wet zijn de kosten pas verschuldigd nadat een aanmaning is verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen, die aanvangt na de dag van de aanmaning, waarbij het exacte bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten moet worden vermeld dat bij uitblijven van betaling verschuldigd is. De juiste vermelding van de betalingstermijn en de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is cruciaal. Een voorbeeldaanmaning die u kunt gebruiken vindt u hier: https://wolleswinkelincasso.nl.... Het bedrag wat u in deze aanmaning dient te vermelden kunt u berekenen met de rekentool die wij hiervoor hebben ontwikkeld en ook op onze pagina gedownload kan worden.

Aangezien u achteraf moet kunnen aantonen dat de aanmaning is verzonden, verdient het aanbeveling deze per aangetekende post te verzenden. Na het verstrijken van de termijn in de aanmaning worden de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Mocht het komen tot een procedure dan zal de rechter het betreffende bedrag normaliter zonder nadere toetsing kunnen toewijzen.

Voor informatie over het moment dat een bedrijf buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, verwijs ik u naar deze blog: Vanaf welk moment zijn de buitengerechtelijke incassokosten bij een bedrijf verschuldigd?

Vanaf welk moment zijn de BGK verschuldigd (consument)?

Mw. C. (Corian) Oudshoorn
incassomedewerker


Stuur een mail 0342 491 028