Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230 580 | incasso@wolleswinkel.nl

3 juni 2019

Buitengerechtelijke incassokosten bij een bedrijf

Buitengerechtelijke incassokosten bij een bedrijf

In mijn blog 'Buitengerechtelijke incassokosten bij een consument' heb ik de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bij een consument reeds besproken. In onderhavige blog ga ik in op de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten in het geval de schuldenaar een bedrijf betreft.

De staffel op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten is tussen bedrijven niet dwingend. Als partijen niets anders zijn overeengekomen wordt het betreffende tarief in beginsel wel toegepast.

Bedrijven kunnen evenwel onderling afspraken maken waarmee wordt afgeweken van de staffel op basis van de wet.

Let wel: de rechter kan het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten matigen tot de wettelijke staffel. De kosten zijn slechts toewijsbaar voorzover deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn geweest voor de invordering en de kosten naar hun aard en omvang ook redelijk zijn. Als hogere vergoeding van de kosten wordt gevorderd, moet dit derhalve goed onderbouwd worden. Er moet worden bewezen dat de werkelijke kosten hoger zijn geweest en dat het ook redelijk was om deze kosten te maken.

Buitengerechtelijke incassokosten bij een bedrijf

Mw. C. (Corian) Oudshoorn
incassomedewerker


Stuur een mail 0342 491 028